Organisationsforhold Faglige foreninger

Faglige foreninger

Danmarks Lærerforening har indgået samarbejdsaftale med en række faglige foreninger for særlige stillingsområder (gruppe I) og for fag og faggrupper (gruppe II).

Samarbejdsaftalen indebærer blandt andet, at meddelelser og kursusopslag fra de faglige foreninger bringes som fast rubrik i »Folkeskolen«. De faglige foreninger - som har opgivet en mailadresse - modtager jævnligt en oplistning af de udsendte kredsudsendelser, ligesom de faglige foreningers formænd har adgang til informationsdatabasen DLinFo.

Fortegnelse over faglige foreninger der samarbejder med DLF samt deres formænd og postadresser findes på /undervisning/fag+og+evaluering/faglige+foreninger?. Fortegnelsen bygger på medlemskartotekets oplysninger og oplysninger på de enkelte foreningers hjemmesider.