Organisationsforhold Forhandlingssystemet

Forskellen på et aftaleområde og et forhandlingsområde

For et aftaleområde gælder det overordnede princip, at forhandlingerne resulterer i indgåelse af en aftale - under forbehold af fornøden parlamentarisk godkendelse.

Aftalerne føres mellem de kommunale arbejdsgivere og KTO eller mellem en af de kommunale arbejdsgivere og en eller flere af de organisationer, der er tilknyttet KTO eksempelvis LC.

Området omfatter samtlige generelle lønforhold og andre ansættelsesvilkår.

For et forhandlingsområde gælder som overordnet princip, at organisationernes synspunkter høres, før der træffes afgørelser.

Området omfatter de forhold, om hvilke der ikke kan indgås aftaler (lovspørgsmål, forvaltningens opgaver og organisation, antallet af tjenestemænd, arbejdets ledelse og fordeling samt arbejdstidens placering).