Organisationsforhold Internationalt samarbejde

DLI/NLS/ETUCE/EI

DLI - Danske Lærerorganisationer International
Danske Lærerorganisationer International, DLI, er en arbejdsgruppe under Danske Underviserorganisationers Samråd, DUS, som repræsenterer 180.000 undervisere.

DLI er et samarbejdsorgan for de ni danske underviser- og lærerorganisationer fra førskole- til universitetsniveau.

DLI varetager DUS-organisationernes interesser inden for uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik på EU-niveau. DLI’s sekretariat ligger i Bruxelles i International Trade Union House sammen med bl.a. ETUC, ETUCE og EI.

NLS - Nordiske Lærerorganisationers Samråd
NLS er et samarbejdsorgan for de nordiske lærerorganisationer for førskole- og fritidsområdet, grundskole, gymnasieskoler og videregående erhvervsuddannelser i Finland, Sverige, Norge, Færøerne, Island, Grønland og Danmark. Tilsammen repræsenterer NLS mere end 600.000 lærere og skoleledere i Norden.

NLS er et forum for informations- og erfaringsudveksling mellem medlemsorganisationerne, og koordinering af de internationale arbejde, fx bistandsarbejdet.

NLS har en styrelse, hvor alle medlemsorganisationerne har sæde. Styrelsen, som mødes to gange om året, er NLS’ øverste myndighed.

Herudover er der tre sektorer: Førskole- og fritidshjemsektor, Grundskolesektor og Sektor for de gymnasiale og faglige uddannelser. Hver sektor udarbejder selv et forslag til handlingsplan og til budget, der forelægges styrelsen til godkendelse. Repræsentanter for sektorerne mødes to gange årligt.

ETUCE – European Trade Union Committee for Education
ETUCE er fagsekretariatet for undervisning under ETUC, European Trade Union Committee, som er den overordnede europæiske fagorganisation.

ETUCE repræsenterer ca. 5,5 mio. lærere og 110 lærerorganisationer i Europa.

Lærerorganisationer inden for EU og EØS landene kan blive medlem af ETUCE, såfremt de nationalt er medlem af en hovedorganisation, der er medlem af ETUC, og den nationale hovedorganisation ikke har indvendinger imod medlemskabet.

ETUCE varetager de europæiske læreres interesser over for EU's instanser samt Europarådet.

EI - Educational International
Education International, EI, er et ITS (International Trade Secretariat) under FFI. EI blev dannet i 1993 ved en sammenlægning af to internationale lærerforeninger. EI repræsenterer ca. 30 mio. lærere og 401 organisationer i 172 lande. Hermed er EI det største fagsekretariat under FFI.

EI holder ordinær kongres hvert fjerde år. Den næste kongres afholdes i 2011.

EI har konsultativ status over for ILO og UNESCO i spørgsmål om uddannelse og lærere. Desuden er EI aktiv deltager i TUAC, der er fagbevægelsens rådgivende komite i forhold til OECD. Herudover har EI kontakt til WHO, IMF, Verdensbanken etc.

EI arbejder desuden med koordinering af medlemsorganisationernes bistandsindsats over for tredjeverdenslande.

EI er opdelt i fem regioner: Asien, Afrika, Latinamerika, Nordamerika og Europa.

Den europæiske region Education International Europe, EIE, har et tæt samarbejde med ETUCE.