Organisationsforhold Internationalt samarbejde

Internationalt Samarbejde

I følge Principprogrammet skal Danmarks Lærerforening, gennem aktiv medvirken i internationale organisationer, varetage uddannelsessynspunkter og lærersynspunkter, samt arbejde for at fremme og styrke

  • den internationale faglige solidaritet
  • menneskerettigheder, herunder fagforeningsrettigheder
  • demokrati og social retfærdighed
  • retten til uddannelse i et offentligt uddannelsessystem
  • retten til lige uddannelsesmuligheder
  • lærernes status
  • lærernes professionelle rettigheder samt
  • bekæmpelse af racisme og diskriminering.

Samarbejdet skal endvidere bidrage til gensidig erfaringsudveksling og til at støtte initiativer, der har til formål at forsvare lærernes og lærerorganisationernes rettigheder.

Formålet søges primært opfyldt ved aktivt medlemskab af Education International (EI), Education International Europe (EIE), European Trade Union Committee for Education, ETUCE, Nordiske Lærerorganisationers Samråd (NLS), Danske Lærerorganisationer International (DLI) og medfølgende bilateralt samarbejde med EI-medlemsorganisationer verden over. Foreningen søger endvidere at deltage aktivt i møder i nationale og internationale organisationer, hvor det findes relevant i forhold til målsætningen for arbejdet, og hvor foreningen kan styrke sin position i det internationale samarbejde.

Oversigt over nationale/internationale relationer

Hovedorganisationer  Lærerorganisationer  Myndigheder   
 FTF  DLF
 DLI
 Undervisningsministeriet m.fl.  Danmark
 NFS  NLS  NR
 NMR
 Norden
 ETUC (EFS)  ETUCE
 EIE
 EU (Parlamentet, Kommissionen, EF-domstolen)
 Europarådet
 Europa
 TUAC    OECD  OECD-landene
 ITUC
 FFI
 ILO
 EI  UNESCO
 ILO
 Verden

I oversigtsskemaet dækker forkortelserne følgende:

FTF: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - www.ftf.dk

DLF: Danmarks Lærerforening - www.dlf.org

DLI: Danske Lærerorganisationer International - www.dlint.org

NFS: Nordens Faglige Samarbejdsorganisation - www.nfs.net

NLS: Nordiske Lærerorganisationers Samråd - www.n-l-s.org

NR: Nordisk Råd - www.norden.org

NMR: Nordisk Ministerråd - www.norden.org

ETUC: European Trade Union Committee, EFS (Europæisk Faglig Samarbejdsorganisation) - www.etuc.org

ETUCE: European Trade Union Committee for Education - www.csee-etuce.org

EU: Den Europæiske Union - www.europarl.europa.eu – www.ec.europa.eu - www.euo.dk

TUAC: Trade Union Advisory Committee - www.tuac.org

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development - www.oecd.org

FFI: Frie Faglige Internationale = ITUC

ITUC: International Confederation of Free Trade Unions (FFI) - www.ituc-csi.org

ILO: International Labour Organization - www.ilo.org

EI: Education International - www.ei-ie.org

UNESCO: United Nations' Educational, Scientific and Cultural Organization - www.unesco.org