Organisationsforhold Konflikter og konfliktløsningssystemer

Faglig voldgift

Regler om faglig voldgiftsret er fastsat i LC's hovedaftaler med arbejdsgiverorganisationerne.

Den faglige voldgift har til opgave at afgøre fortolkningsuenighed, dvs. tvister om, hvad der skal være ret, når overenskomstparterne ikke er enige om forståelsen af overenskomsten i den konkrete situation.

Til faglig voldgift i en sag udpeger hver af overenskomstparterne to repræsentanter. I fællesskab udpeges en opmand, oftest en dommer. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne i voldgiften, afsiger opmanden en kendelse.

Voldgiftsrettens kendelse er endelig.