Organisationsforhold Konflikter og konfliktløsningssystemer

Hovedaftaler

Lærernes Centralorganisation har indgået hovedaftaler for både tjenestemænd og overenskomstansatte med de kommunale arbejdsgivere og med staten.

Hovedaftalerne er overordnede aftaler, som regulerer, hvordan organisationerne forholder sig overfor hinanden.

I hovedaftalerne findes bl.a. regler og fremgangsmåde for opsigelse og fornyelse af overenskomster og aftaler, anerkendelse af forhandlingsadgang for de forhold, der ikke indgås aftale om og for de overenskomstansattes vedkommende, regler om mægling og voldgift.

Læs hovedaftalen mellem LC og KL, klik her.