Organisationsforhold Kredsen

Kredsen

Det er kredsens opgave at medvirke til kommunikationen mellem det centrale og lokale led i foreningen og det enkelte medlem. Kredsens opgave er dermed også at arbejde for, at alle kolleger får en forståelse for betydningen af sammenhold og solidaritet i arbejdet for at opnå de bedst mulige vilkår for lærerne.

Den decentralisering og deregulering, der finder sted inden for folkeskoleområdet, har medført, at flere og flere opgaver er lagt ud til lokal beslutning i kommunerne og på de enkelte skoler. Foreningen centralt har derfor ikke længere mulighed for at følge udviklingen i alle kommuner og på alle skoler på tæt hold. På den baggrund er det nødvendigt, at de lokale kredse går ind for at holde øje med og øve indflydelse på den lokale udvikling i overensstemmelse med den fælles politik, som fastlægges af kongressen.

Kredsene skal således varetage forhandlinger med de lokale politikere og embedsmænd samt andre lokale fagforeninger. I stigende omfang beskæftiger kredsene sig med fagpolitisk arbejde i bred forstand. Kredsene må bl.a. søge at komme i dialog med politikerne i kommunerne for at få indflydelse på den lokale udmøntning af centralt fastsatte rammer.

Også på det pædagogiske område er det vigtigt, at kredsene er aktive. Derved er det muligt at opnå den kontakt og dialog med skolebestyrelserne og folkeskolens øvrige brugere, som er af afgørende betydning for forståelsen af og respekten for det arbejde, lærerne i det daglige udfører i folkeskolen.

På foreningens hjemmeside findes en fortegnelse over DLF's kredse.