Organisationsforhold MED-aftalen

Referater

Referater
Alle udvalg i MED-systemet skal udfærdige et referat, der skal videresendes op/ned i systemet. MED-systemet er et repræsentativt system (modsat f.eks. pædagogisk råd). Det er derfor vigtigt, at referatet er informativt, så de ansatte, som man repræsenterer i MED, kan følge med i, hvad der bliver drøftet og besluttet.

Referatet kan eksempelvis indeholde:

  • hvem var til stede – hvor længe
  • hvem var fraværende
  • baggrunden for punktet
  • de fremførte synspunkter
  • de trufne beslutninger
  • eventuelle fremtidige konsekvenser

Sagsfremstillingen skal være neutral. Stort set alt, hvad der foregår i MED, kan frit refereres dvs. hvad der er drøftet, hvilke synspunkter der er (den enkelte har), hvilke beslutninger, der er taget osv.. Undtaget herfra er primært oplysninger som i medfør forvaltningslovens bestemmelser er omfattet af tavshedspligten. Da MED ikke beskæftiger sig med personspørgsmål, vil det være yderst sjældent, at tavshedspligt kan forekomme. Endvidere kan der forekomme enkelte tilfælde, hvor sagens natur gør det nødvendigt.