Organisationsforhold Principprogram

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog om, hvordan foreningens mål og værdier skal forstås og realiseres.

Summen af centrale og lokale beslutninger og aftaler er med til at afgøre foreningens samlede muligheder. Den fælles fagforening kan kun fastholdes, hvis den er en fast forankret del af foreningens politiske tænkning, og hvis alle foreningsniveauer er forpligtede i forhold til den samlede forening.

Foreningen skal derfor være aktivt til stede, hvor der træffes beslutninger af betydning for foreningens medlemmer. Ikke blot i den forstand, at der øves indflydelse på beslutningerne. Men også ved dialog med medlemmerne og ved loyalitet over for foreningspolitiske beslutninger.

Dette principprogram beskriver de grundlæggende værdier og målene for foreningens opgaveløsning uanset hvilket organisatorisk niveau, der handler på foreningens vegne. Det beskriver i kort form og med udgangspunkt i en professionstænkning de uddannelses- og ansættelsesforhold, der er nødvendige forudsætninger for at sikre medlemmerne attraktive arbejdspladser, der giver mulighed for at udøve arbejdet på et højt professionelt niveau. Det fastlægger principper for arbejdet med at øve indflydelse, sikre foreningsdemokratiet og dialogen med foreningens medlemmer, og det udtrykker foreningens samlede politik for folkeskole, voksenspecialundervisning og formidling.