Organisationsforhold Principprogram

Formidling i ernæring og sundhed

Formidlere bidrager væsentligt til udvikling af velfærdssamfundets kerneydelser inden for undervisning af unge- og voksne, vejledning og oplysning m.v. Faggruppen er ansat som lærere på SoSu-uddannelser, husholdnings- og håndarbejdsskoler, tilsynsførende i Fødevareregionerne, forebyggelseskonsulenter i kommuner, madskribenter m.v.

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed arbejder med kommunikations-, undervisnings-, ledelses og behandlingsopgaver. Det er inden for ernæring, diætetik, fysisk aktivitet, fødevarer, forbrug, service og husholdningsfaglige områder, som bl.a. er med til at fremme sundheden.

Danmarks Lærerforenings fagpolitiske linie og professionsorienterede strategi omfatter alle formidlere.

Principprogrammets mål og intentioner gælder centralt og lokalt for medlemmer, der er ansat på det private arbejdsmarked eller på et af de fem overenskomstdækkede områder i kommuner, stat og regioner samt jobsøgende til områderne. Danmarks Lærerforening vil prioritere dannelse af netværk for formidlere på tværs i organisationen uanset ansættelsesområde og faglig specialisering.

Arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske forhold har en afgørende betydning for medlemmernes muligheder på arbejdsmarkedet og muligheder for relevant efter- og videreuddannelse. Foreningen arbejder for, at medlemmerne kan fastholde, udvikle og udvide deres position på arbejdsmarkedet inden for grunduddannelsens kerneområder og professioner.

Det er vigtigt at udvikle grunduddannelsen, så den til stadighed matcher kravene på arbejdsmarkedet. Samtidig er det nødvendigt at intensivere arbejdet med at gøre faggruppen mere synlig i samfundet. Det kan også bidrage til at nedbringe ledigheden i faggruppen.

Danmarks Lærerforening vil bidrage til at områderne er synlige i organisationen.