Organisationsforhold Principprogram

Voksenspecialundervisning

Voksenspecialundervisning er et unikt tilbud til voksne med handicap eller særlige behov, der bidrager til at de pågældende på egne præmisser bliver i stand til at leve det liv, de gerne vil. Den særlige ungdomsuddannelse sikrer unge med handicap og særlige behov reelle ungdomsuddannelsesmuligheder i lighed med dem, andre unge har. Undervisningsområderne er således væsentlige led i velfærdssamfundets kerneydelser til personer med handicap eller særlige behov.

Danmarks Lærerforening arbejder for at fastholde og udvikle disse undervisningsområder som relevante på et højt fagligt niveau. Foreningen vil arbejde for, at medlemmerne ved specialundervisningen for unge og voksne kan fastholde, udvikle og udvide deres faglighed og ekspertise, bl.a. ved at sikre medlemmerne relevante grund-, efter- og videreuddannelser på det voksen- og ungdomsspecialpædagogiske område.

Danmarks Lærerforenings fagpolitiske linie og professionsorienterede strategi omfatter også lærerne ved voksenspecialundervisningen og den særlige ungdomsuddannelse. Principprogrammets mål og intentioner gælder centralt og lokalt for medlemmer, der arbejder på kommunale, regionale eller private skoler og institutioner for specialundervisning for voksne og den særlige ungdomsuddannelse, samt arbejdssøgende til områderne. Foreningen vil understøtte dannelse af og samarbejde med netværk for voksen- og ungdomsspecialunderviserne indenfor organisationen på tværs af specialer, ansvarlige myndigheder og kredse.

Danmarks Lærerforening vil bidrage til, at områderne er synlige i organisationen.