Organisationsforhold Samarbejde med andre organisationer

Andre organisationer

Centralorganisationen af 2010 (CO10)

Centralorganisationen af 2010 er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer - alle ansat inden for eller pensioneret fra stillinger på statens område.

CO10 er dannet den 1. januar 2010 ved en fusion mellem Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) og Overenskomstansattes Centralorganisation (OC).

Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på sine medlemmers vegne.

CO10 er kollektivt tilknyttet hovedorganisationen FTF.

www.coii.dk

 

Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)
LC har sammen med OC og COII (idag CO10) i 2002 dannet forhandlingsfællesskabet Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF), der repræsentarer ca. 136.000 medlemmer, heraf er knap 59.000 omfattet af CFU's aftale- og forhandlingskompetence.

LC, og CO10 har herudover sekretariatsfællesskab med Foreningen af Kommunale Chefer (KC).

Fællessekretariatet
Niels Hemmingsens Gade 10, 4
1153 København K
Tlf. 33 76 86 96
Fax 33 76 86 97
www.skaf-net.dk
skaf@skaf-net.dk

 

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)
CFU er et overordnet fællesforhandlingsudvalg for centralorganisationerne og repræsenterer ca. 138.000 medlemmer. I CFU er LC repræsenteret ved SKAF. CFU forhandler parallelt med de kommunalt ansatte løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten, herunder de medlemmer af Danmarks Lærerforening, der er ansat inden for statens område.

Løngangstræde 25, 4
1468 København K
Tlf. 38 17 81 00
Fax 38 17 81 30
http://www.cfu-net.dk/