Organisationsforhold Samarbejde med andre organisationer

DUS, Danske Underviserorganisationers Samråd

Sekretariat: 
Vandkunsten 12
1467 København K
Tlf.: 33 11 30 88
http://www.dus.dk/

Formål
DUS er et samarbejdsorgan uden forhandlingskompetence og indgår som sådan ikke i forhandlingssystemet. Formålet er at opnå indflydelse på de faglige og pædagogiske forhold, som man i DUS er blevet enige om at samarbejde om. De tilknyttede organisationer informerer, koordinerer og samarbejder tættest muligt om fælles interessseområder.

Opbygning
DUS er stiftet i 1995. De 8 tilknyttede organisationer, herunder Danmarks Lærerforening, repræsenterer ca. 208.000 medlemmer.