Organisationsforhold Samarbejde med andre organisationer

FTF, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Niels Hemmingsensgade 12
Postboks 1169
1010 Kbh. K
Tlf. 33 36 88 00
www.ftf.dk

FTF er sammen med LO og AC en af Danmarks tre store hovedorganisationer. FTF er hovedorganisation for en lang række selvstændige forbund, organisationer og foreninger. LC – og dermed Danmarks Lærerforening – samarbejder i FTF med andre lærer- og tjenestemandsorganisationer samt funktionærer i offentlige virksomheder og private erhverv.

Formål/opgaver
FTF fungerer som konsultativt organ for de tilsluttede organisationer og udarbejder i denne egenskab statistikker, bl.a. vedr. løn, udvikler og afholder kurser, arrangerer konferencer og udgiver publikationer.

FTF repræsenterer de tilsluttede organisationer i visse ministerielle udvalg og arbejdsgrupper.

FTF udgiver bl.a. det elektroniske nyhedsmagasin :resonans.

Opbygning
FTF er opdelt i 3 sektioner: FTF-P (privat ansatte) og FTF-S (statsligt ansatte) og FTF-K (kommunalt ansatte).

FTF-K
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - Kommunalt forhandlingsfællesskab

Niels Hemmingsensgade 12
Postbox 2234
1010 København K
Tlf. 33 86 88 00
Fax 33 86 88 80

Danmarks Lærerforening er den største organisation i FTF-K.

Det formelle grundlag for samarbejdet i FTF-K er en forhandlingssaftale, som hvert andet år indgås mellem organisationerne. Forhandlingerne om de specielle krav føres af de enkelte organisationer med mindre andet aftales

Formål/opgaver
Fremgår af den aktuelle forhandlingsaftale, der udarbejdes i forbindelse med hver ny overenskomst- og aftaleperiode. De tilsluttede organisationer træffer hver især beslutning om deres tilslutning til forhandlingsaftalen.