Organisationsforhold Samarbejde med andre organisationer

KTO, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Løngangsstræde 25, 1
1468 København K
Tlf. 33 11 97 00
kto@kto.dk
www.kto.dk

Formand: Anders Bondo Christensen
Sekretariatschef: Helle Krogh Basse

Formål/opgaver
KTO er et samarbejdsorgan for organisationer med ansatte i den kommunale og regionale sektor. KTO varetager forhandlingerne med de kommunale og regionale arbejdsgivere om fornyelse af overenskomster og aftaler.

Opbygning
KTO's medlemsorganisationer repræsenterer ca. 525.000 medlemmer fordelt på 46 medlemsorganisationer - inkl. Danmarks Lærerforening (LC). Det er langt de fleste ansatte i kommuner og regioner.

KTO's repræsentantskab er den øverste myndighed, som nedsætter en bestyrelse. Den daglige ledelse udmøntes gennem et forhandlingsudvalg på 8 medlemmer. 4 af medlemmerne er valgt blandt organisationer, som er medlem af hovedorganisationen LO, 3 fra FTF og 1 fra AC.

Et forlig skal i første omgang godkendes af KTO's repræsentantskab. Hvis den enkelte organisation på KTO-området siger nej til det opnåede forhandlingsresultat, kan de øvrige organisationer frit indgå aftaler.