Organisationsforhold Samarbejde med andre organisationer

LC, Lærernes Centralorganisation

Lærernes Centralorganisation
Niels Hemmingsens Gade 10,4
1153 København K
Tlf. 33 76 86 96
http://www.lc.dk/
lc@skaf-net.dk

Formand: Anders Bondo Christensen
Sekretariatschef: Cand.jur. Mariann Skovgaard

Formål/arbejdsopgaver
LC har til formål at styrke sammenholdet mellem de tilsluttede organisationer og disses medlemmer.

LC varetager de tilsluttede organisationers fælles økonomiske, sociale og faglige interesser. LC udøver og sikrer forhandlingsretten og aftaleretten for disse organisationer og koordinerer indkomne krav til overenskomsten. LC forhandler de specielle krav for Danmarks Lærerforenings medlemsgrupper. LC kan delegere sin forhandlingsret. Et eksempel er lokalaftaler i henhold til arbejdstidsaftalen for lærere.

Opbygning
LC består af et repræsentantskab, et forretningsudvalg og et sekretariat. Den højeste myndighed er repræsentantskabet, som består af forretningsudvalget og et antal delegerede udpeget af organisationerne i forhold til medlemstal. Der afholdes repræsentantskabsmøder hvert andet år (januar i lige år).

Mellem repræsentantskabsmøderne er forretningsudvalget LC's højeste myndighed. Forretningsudvalget vælges af og blandt repræsentantskabets valgte medlemmer og består af LC's formand og 11 medlemmer.

Medlemsorganisationer
Det karakteristiske ved en centralorganisation er, at den har organisationer og ikke enkeltpersoner som medlemmer.

Danmarks Lærerforening (DLF)
Vandkunsten 12
1467 København K.
Tlf. 33 69 63 00
/
Undervisere i folkeskolen, specialundervisere for voksne og formidlere i ernæring og sundhed.

Frie Skolers Lærerforening (FSL)
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf. 87 46 91 10
http://www.fslnet.dk/
Ledere og lærere på friskoler og private grundskoler samt ungdoms- og efterskoler.

LC-Lederforum
Kompagnistræde 22, 2
1208 København K
Tlf. 70 25 10 08
http://www.skolelederne.org/
Ledere i og omkring folkeskolen og de frie skoler.

Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
Brolæggerstræde 9
1211 København K
Tlf. 33 96 28 00
http://www.sl.dk
Undervisere på døgninstitutioner med intern skole.

Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15
1364 København K
Tlf. 70 70 27 22
www.uddannelsesforbundet.dk
Uddannelsesforbundet er oprettet 1. januar 2009 som en fusion mellen Danske Produktionshøjskolers Lærerforening, Dansk Teknisk Lærerforbund og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere.