Organisationsforhold Uddannelser, kurser mv.

Kurser for medlemmer

Kurser for aktive medlemmer
Foreningen afholder hvert år kurser for aktive medlemmer, dvs. medlemmer af fraktion 1-3. Kurserne er placeret fra lørdag formiddag til søndag efter frokost. Der kan optages ca. 75 deltagere på hvert kursus.

På kurserne kan tillidsrepræsentanter deltage sammen med en mindre gruppe af medlemmer fra skolen.

Formålet med disse kurser er at give almindelige medlemmer øget kendskab til og øget bevidsthed om foreningens arbejde med lærernes pædagogiske, faglige og organisatoriske forhold samt at give mulighed for, at deltagerne kan udveksle erfaringer og synspunkter om alle aspekter af det at være lærer i dagens folkeskole. Samtidig er der i programmet indlagt mulighed for hyggeligt kollegialt samvær.

Kurserne forestås af hovedstyrelsesmedlemmer og de afholdes på foreningens kursusejendomme, SINATUR Gl. Avernæs på Fyn og SINATUR Skarrildhus i Jylland.

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker deltagernes rejseudgifter efter gældende regler.

Kurserne opslås i Folkeskolen i maj og november, og ansøgning om deltagelse foretages af medlemmerne direkte til foreningen.

Kurser for seniorer
Foreningen afholder hvert år et antal kurser for pensionerede medlemmer. Kurserne afholdes på foreningens kursusejendomme, SINATUR Gl. Avernæs på Fyn, SINATUR Hotel Frederiksdal på Sjælland og SINATUR Skarrildhus i Jylland i juni, juli og august måned. Kurserne arrangeres med forskellige overordnede temaer, som er forskellige fra år til år.

Kurserne opslås i Folkeskolen og på hjemmesiden i februar. Af opslagene fremgår indhold, tid, sted og varighed. Foreningen dækker udgifterne til ophold og/eller transport for medlemmer. Der opkræves kursusafgift for ledsagende ikke-medlemmer.

Kursusprogrammerne indeholder orientering om aktuelle foreningspolitiske spørgsmål, herunder emner, der har særlig interesse for fraktions 4’s medlemmer. Desuden indeholder kurserne diverse aktiviteter og kulturelle og indslag, fx i form af foredrag, udflugter  m.v. Det sociale samvær vægtes højt.