Organisationsforhold Uddannelser, kurser mv.

Organisationsuddannelsen

Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at styrke den valgte i at varetage den rolle og det ansvar, der følger med hvervet som organisationsvalgt.

Danmarks Lærerforening er en fælles fagforening, og alle organisationsvalgte har betydning for foreningens gennemslagskraft på både det pædagogiske og det løn- og ansættelsesmæssige område. Alle led i foreningen skal samarbejde om at tage sig af denne opgave. Både tillidsrepræsentanter, kredsstyrelsesmedlemmer, lederrepræsentanter og centrale foreningspolitikere er bærere og udviklere af foreningens politikker.

En række af de kompetencer, som organisationsvalgte i DLF skal have, er ens for alle, uanset hvor i foreningens organisatoriske struktur, de er placeret. Organisationsuddannelsen er derfor jf. principprogrammet tilrettelagt, så både de faglige, de sociale og de personlige kompetencer og den politiske handlingskompetence tilgodeses. Du kan se den aktuelle organisationsuddannelsesplan på hjemmesiden.