Organisationsforhold Uddannelser, kurser mv.

Praktiske forhold

Tilmelding
På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan man se, hvilke kurser der tilbydes.
For at tilmelde sig et kursus, skal man tidligere have været logget ind på ”Min Side”. Første gang man logger ind på Min Side, skal man taste sit medlemsnummer eller cpr-nr i feltet med samme navn. Herefter tastes adgangskoden, der består af hele cpr-nummeret (uden bindestreg). Adgangskoden kan ændres senere under Personlige oplysninger Min Side.

Har man tidligere logget på Min Side. kan man tilmelde sig direkte via referencenr. i kursusplanen eller via kursuslisten. Ved tilmelding klikkes der på ikonet med den lille mand og tilmeldingsflowet følges. Ved at klikke på Mere Info er der mulighed for at læse mere om selve kurset.
Man kan altid logge på Min Side med NemID.

Afbud
Eventuelle afbud til kurser skal meddeles afdelingen for kursus- og kompetenceudvikling hurtigst muligt. Man kan også via ”Min Side” under "Mine kurser" melde afbud til kurser.

Der opkræves et afbudsgebyr, hvis der meldes afbud til kurser senere end 4 uger før kursusstart. Dette gebyr er 500 kr. pr. person.
Udeblivelse uden afbud medfører et gebyr, svarende til den aktuelle gennemsnitlige pris for et kursusdøgn eller et dagmøde. Dette gebyr er 2.000/700 kr. pr. person.

Der kan ikke uden forudgående aftale med afdelingen for kursus- og kompetenceudvikling deltage andre end de(n) personer, som er tilmeldt kurset/konferencen.

Transport
Hvis der ikke står andet, dækker Danmarks Lærerforening rejseudgifter efter gældende regler. Oplysning om bestilling af billetter mv. sendes i forbindelse med bekræftelse på optagelse.

Deltagerkreds
Antallet af deltagere fremgår af opslaget i kursusplanen. Målgrupperne for de enkelte kurser fremgår også af opslaget.

Kursusudgifter
Som hovedregel afholder foreningen opholdsudgifterne og refunderer deltagernes rejseudgifter efter regler fastsat af hovedstyrelsen.

Tjenestefrihed
I forbindelse med optagelse sender foreningen en tjenestefrihedsansøgning, hvor det er relevant.

Kursusplan på nettet
Kursusplanen udsendes kun elektronisk. Alle medlemmer kan læse den på foreningens hjemmeside, samt på ”Min Side”. Den ligger desuden i DLinFo.