Pædagogiske forhold Folkeskolens vejledningsopgaver

Folkeskolens vejledningsopgaver

På baggrund af ovenstående, bemærkningerne til Vejledningsloven samt diverse svar fra Undervisningsministeren til Folketingets Uddannelsesudvalg i forbindelse med Folketingets behandling af loven vil bl.a. følgende opgaver skulle løses af folkeskolen:

Orientering om
- folkeskolens tilbudsfag og valgfag
- valg af 2. fremmedsprog i 6. klasse, 
-valg af valgfag i henholdsvis 7. og 8. klasse i henhold til folkeskolelovens § 9, samt eventuelt valg af tilbudsfag og valgfag efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens §§ 8 og 9, herunder undervisningsforløb i henhold til lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse,
- ønsker om prøveaflæggelse.

Mulighederne for alternativ opfyldelse af undervisningspligten
Beslutningen herom træffes af skolens leder i henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 4, efter anmodning fra elevens forældre. Løsningen af opgaven vil være en opgave for Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med skolen og dermed elevens lærere. Udførelsen af opgaven skal ske hos Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Den almindelige forældreorientering om folkeskolens undervisningstilbud
Denne orientering er som hidtil en del af skolens løbende skole-hjemsamarbejde.

Indstilling om evt. optagelsesprøve i forbindelse med gymnasiet
Såvel skolen som Ungdommens Uddannelsesvejledning skal foretage en sådan vurdering. Indtil den 1. august 2004 har det været skolen, der efter indstilling fra skolevejlederen, der foretager indstillingen. Fremover er det elevens lærere/klasselæreren, der indstiller dette til skolelederen.

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal også foretage en indstilling. Hvis vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, der som vejleder ikke har et ansættelsesforhold i folkeskolen, skal kunne foretage en kvalificeret indstilling på baggrund af elevens faglige kvalifikationer, må det forudsætte et samarbejde med elevens lærere, der har kendskabet til elevens kvalifikationer.