Pædagogiske forhold Skoleudvikling

Kvalitetsudvikling - et fælles ansvar

Vi læser for livet
Som et forsøg på at sætte konkret skoleudvikling, med udgangspunkt i forskningsbaseret viden og med lærerene som omdrejningspunkt, på dagsordenen gennemførte foreningen i 2012 læseprojektet Vi Læser for Livet.

Et af målene med læseprojektet var at skabe engagement og viden om læsning hos lærere i alle fag, så der arbejdes med læseindsatsen i hele skoleforløbet og i alle fag.

Projektet involverede ud over lærere, tillidsrepræsentanter og kredse, en meget lang række interessenter; skoleledere, forvaltningschefer, læsekonsulenter, forskere, forlag, læreruddannere, Undervisningsministeriet samt forældre og elevorganisationer. Projektets indhold og organisering var baseret på den viden, vi har fra både forskning og utallige udviklingsprojekter på folkeskoleområdet.

Folkeskolen kan ikke ændres grundlæggende ved at skrue i det små på en enkelt knap. Hvis vi skal lykkes med afgørende at rykke på nogle af de udfordringer skolen har, skal vi handle i fællesskab.

Det viser erfaringerne fra hele læseområdet, som jo grundlæggende er en meget positiv historie om, hvordan det lykkedes at løfte de mindste skoleelevers læseniveau ved en mangesidet, årelang, fælles og differentieret strategi- og handleplan på mange niveauer i skolesystemet - og med professionelle og engagerede lærere som omdrejningspunkt.