Samfundsforhold Det rummelige arbejdsmarked

- når arbejdsmarkedpolitik og socialpolitik mødes

Igennem en del år er der fremkommet en række udspil, der alle har sat fokus på en løsning af de problemer, som opstår, dels for samfundet dels for den enkelte borger, ved marginalisering og udstødning fra arbejdsmarkedet. Udspillene har haft til formål skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

Både regeringen og arbejdsmarkedets parter har taget initiativer, der tager sigte på at løse de samfundsmæssige problemer, der opstår ved store indkomstoverførsler og passiv forsørgelse. Ønsket er at begrænse antallet af personer på overførselsindkomster gennem en forebyggende indsats, der fastholder personer på arbejdsmarkedet, eller ændrer passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Det sidste skud på stammen er indførelse af reformen af førtidspension og fleksjob i januar 2013. Det grundlæggende formål med reformen er at komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for et liv med arbejde. Samtidig målrettes fleksjobordningen til personer med en meget begrænset arbejdsevne, det offentlige tilskud bliver lagt om, og fleksjob bliver som udgangspunkt midlertidige.

Arbejdsmarkedets parter forventes at løfte et større socialt ansvar ved at indgå rammeaftaler eller lade aftaler om sociale kapitler indgå i overenskomsterne.

En række kommuner har indarbejdet forhold i forbindelse med sygdom m.v. i personalepolitikken.

De gennemførte initiativer berører i større eller mindre grad foreningens medlemmer, både tjenestemandsansatte og overenskomstansatte. Som følge af heraf har hovedstyrelsen truffet beslutning om at yde rådgivning og bistand til medlemmerne på det sociale område. Det gælder i forbindelse med dagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår og offentlig (social) pension. Henvendelse om disse forhold skal rettes til kredsen.