Samfundsforhold Samfundsøkonomi

Kommunaløkonomi

Det konkrete arbejde med den enkelte kommunes budgetlægning og andre lokale økonomiske forhold med betydning for folkeskolen foregår som udgangspunkt i foreningens lokale kredse.

Til støtte for kredsenes lokale arbejde udsender foreningen, blandt andet i notatserien »Kommunaløkonomi«, baggrundsmaterialer og aktuelle kommentarer om forhold, der har særlig interesse i relation til kommunernes økonomiske vilkår, specielt med henblik på folkeskolens område. F.eks. om:

  • aftaler mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi
  • statistik og nøgletal om folkeskolen
  • KL’s sektorvejledninger på folkeskoleområdet
  • Oplysninger om de kommunale skolebudgetter

Foreningen opfordrer kredsene, medarbejderrepræsentanter i MED-systemet mfl. til at gå aktivt ind i budgetlægningen.