Samfundsforhold Samfundsøkonomi

Økonomisk politik

Økonomisk politik og velfærd
Den økonomiske politik har blandt andet betydning for medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, for hvad der reelt kommer ud af et overenskomstresultat efter skat og prisstigninger, for beskæftigelsen og for kvaliteten af og vilkårerne i den offentlige sektor.

I foreningens principprogram har kongressen i 2009 blandt andet formulere følgende holdninger om velfærd og økonomiske politik:

  • Velfærdssamfundet skal udvikles, så velfærden øges i både kvalitativ og materiel betydning.
  • Velfærden for offentligt ansatte skal sikres på lige fod med velfærden for privatansatte, selvstændige og kapitalejere.
  • Skattebyrden skal fordeles på et socialt retfærdigt grundlag og skattesystemet skal udvikles, så det bliver mere robust overfor globaliseringen og andre udfordringer. Det skal være muligt at finansiere en velfungerende offentlig sektor.
  • Målsætningen om fuld beskæftigelse skal gives høj prioritet i den økonomiske politik, og den offentlige sektor skal gives mulighed for både at sikre social tryghed og levere ydelser af høj kvalitet til borgere og erhvervsliv.
  • "Den danske model", der sikrer et fleksibelt og stabilt arbejdsmarked baseret på organisationernes aftaleret og A-kassesystemet, skal fastholdes.
  • Uddannelsessystemet skal bruges offensivt for at sikre den enkelte borger mulighed for en god tilværelse og for at kunne medvirke til fremme af det danske samfunds vidensmæssige, kulturelle, økonomiske og sociale formåen.

Foreningens arbejde med velfærd og økonomisk politik foregår i stort omfang i samarbejde med andre organisationer. Igennem FTF samarbejder foreningen med pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre om at bevare og videreudvikle velfærdssamfundet. Foreningen har engageret sig i og støtter arbejdet i tænketanken CEVEA. Endeligt indgår foreningen i konkrete sammenhænge i mere ad hoc prægede samarbejder af kortere eller længere varighed med andre organisationer.