Skolens styrelse Forvaltningsloven

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven beskriver en lang række af de sagsbehandlingsregler, der gælder for, hvordan en offentlig myndighed skal behandle borgerne. Det kan også udtrykkes på den måde, at reglerne er borgernes retssikkerhed for, at en myndighed træffer korrekte afgørelser.

Reglerne gælder også i et ansættelsesforhold til en offentlig arbejdsgiver, hvilket er af betydning i ansættelses- og afskedigelsessager.

Offentlighedsloven, der regulerer spørgsmål om den almindelige ret til aktindsigt i forhold til en offentlig myndighed, gælder ligeledes i ansættelsesforholdet til en offentlig arbejdsgiver.

Til afklaring af forståelses/fortolkningsspørgsmål af lovene har Justitsministeriet i 1986 udgivet en vejledning om forvaltningsloven og en vejledning om offentlighedsloven.

Specielt om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger mellem forskellige myndigheder har Social-, Sundheds- og Undervisningsministeriet den 14. november 1995 udgivet en Vejledning om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene