Skolens styrelse Klageadgang

Kommunalbestyrelsens beslutninger

Kommunalbestyrelsens beslutninger er administrativt endelige.

Lovligheden af en beslutning kan dog altid prøves ved forelæggelse for Tilsynsrådet. Hvis Tilsynsrådet finder, at kommunalbestyrelsens beslutning er ulovlig, altså i strid med gældende regler, kan det sætte beslutningen ud af kraft eller pålægge kommunalbestyrelsen at træffe en anden beslutning. Hvis kommunalbestyrelsen fastholder den ulovlige beslutning, kan forskellige tvangsforanstaltninger tages i anvendelse over for kommunalbestyrelsen.

Adgangen til at få prøvet kommunalbestyrelsens beslutninger ved Tilsynsrådet er også til stede i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen undlader at gribe ind som tilsynsmyndighed over for en skolebestyrelse. Dette kunne eksempelvis ske, hvis kommunalbestyrelsen i et tvivlstilfælde vurderer, at skolebestyrelsens beslutning ligger inden for gældende regler.

Reglerne om Tilsynsråd findes i kommunestyrelseslovens kapitel VII.