Skolens styrelse Kommunalbestyrelsen

Ansættelse og afskedigelse

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ansættelse af ledere og lærere. Beslutningerne om ansættelse af ledere og lærere, der skal gøre tjeneste ved en skole, træffes efter udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse. Udtalelsen er ikke bindende for kommunalbestyrelsen, der kan vælge frit mellem samtlige ansøgere.

Kompetencen til at foretage ansættelser i tidsbegrænsede stillinger i forbindelse med læreres fravær er ofte delegeret til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

Kommunalbestyrelsen træffer desuden beslutning om afsked og forflyttelser af ledere og lærere. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtiget til at indhente udtalelser fra skolebestyrelserne i disse sager.

Som tidligere nævnt kan kompetencen til at afskedige og ansætte ledere og lærere ikke delegeres til skolebestyrelserne.

Der henvises iøvrigt til håndbogens kapitler om ansættelse og om afsked.