Skolens styrelse Kommunalbestyrelsen

Læseplaner

Kommunalbestyrelsen godkender den enkelte skoles læseplaner efter forslag fra skolebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkender endvidere beskrivelser af udviklingen i undervisningen hen mod trin- og slutmål for de enkelte fag, jf. FS § 10, stk. 3, med henblik på at styrke lærerens muligheder for at tilrettelægge en undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs udvikling. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at hensynet til undervisningens fremme af elevernes alsidige personlige udvikling er tilgodeset gennem beskrivelser i læseplanerne eller på anden hensigtsmæssig måde.

Det er altså skolebestyrelsen, der har kompetencen til at fremkomme med forslag til nye læseplaner og til revision af de eksisterende planer samt beskrivelser af udviklingen af undervisningen frem mod trin- og slutmål. 

Kan kommunalbestyrelsen ikke godkende de forelagte forslag, må de tilbagesendes til skolebestyrelsen. Eventuelt med konkrete forslag til ændringer eller med oplysning om, hvilke retningslinier, der ønskes fulgt, inden godkendelse kan gives. Ved manglende godkendelse må der under alle omstændigheder gives oplysning om, hvad der har ligget til grund for den manglende godkendelse.

Kommunalbestyrelsen kan i givet fald træffe den beslutning, at det skal være ministeriets vejledende læseplan i det pågældende fag, der skal være gældende for alle skoler i kommunen. For at fastholde en fælles, lokal folkeskole, kan kommunalbestyrelsen endvidere på baggrund af de vejledende læseplaner fra undervisningsministeriet udarbejde egne vejledende læseplaner til skolebestyrelserne.

Der skal være en læseplan for hvert af skolens fag/obligatoriske emner. De læseplaner, som kommunalbestyrelsen vedtager, er bindende for skolerne og dermed for de enkelte lærere.