Skolens styrelse Kommunalbestyrelsen

Skolestrukturen og den enkelte skoles omfang

Kommunalbestyrelsen træffer efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne beslutning om skolestrukturen, herunder den enkelte skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning, undervisning i fritiden og skolefritidsordninger.

Bestemmelserne optages som bilag til den kommunale styrelsesvedtægt.

Andet
Kommunalbestyrelsen træffer desuden beslutning om rammer for klassedannelsen, elevernes timetal og specialundervisningen. Desuden vedtager den generelle retningslinier for voksnes deltagelse i folkeskolens undervisning og for kulturcenteraktiviteter.

Kommunalbestyrelsen træffer desuden beslutning om spørgsmål, der ikke er henlagt til enkelte skoler.