Skolens styrelse Skolebestyrelsen

Eventuelle opgaver delegeret fra kommunalbestyrelsen

De i loven angivne opgaver for skolebestyrelsen skal i henhold til lovens bemærkninger betragtes som et minimum. Kommunalbestyrelsen kan herudover uddelegere sine kompetencer helt eller delvist. Bemærk dog de undtagelser, der er nævnt i afsnittet om kompetence.

Kompetencer, der er udlagt af kommunalbestyrelsen, skal klart fremgå af den lokale skolestyrelsesvedtægt og kan ikke omfatte arbejdsgiverkompetencen eller beføjelser, der følger af bevillingskompetence. Kompetencerne behøver ikke at være ens for alle kommunens skoler.