Uddannelseforhold Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

For lærere og undervisere er mulighederne for at efter/videreuddanne sig med støtte fra SVU desværre meget begrænsede. Fra 1. februar 2014 er det nemlig ikke længere muligt, hvis man har en uddannelse over erhvervsakademiniveau. Det vil sige, at man ikke må have en professionsbacheloruddannelse, en bacheloruddannelse, en kandidatuddannelse, en diplomuddannelse, en masteruddannelse eller en ph.d.

Eneste undtagelse fra denne regel er, hvis uddannelsen er forældet.

Henvendelse til Lærernes a-kasse eller til SVU for yderligere vejledning.